Publicerad -

Nyhetsarkivet

 

2009-11-11 Rapport från IMPA-möte i oktober 2009
Verksamhetsledare Margareta Åberg Andersson rapporterar här från IMPA-mötet (Informal Meat Producers Association) som hölls den 25-27 okt 2009 i Bretagne.
2009-11-11 Information till grisproducenter om nya influensan 2009 11 01
Som grisproducent kan du komma att få frågor om nya influensan A(H1N1) 2009. Denna ska inte förväxlas med den vanliga grisinfluensan som också heter A(H1N1) och som grisar kan ha precis som ”hästar har hästinfluensa” osv. Som grisproducent kan du komma att få frågor om nya influensan. Denna ska inte förväxlas med den vanliga grisinfluensan som också heter A(H1N1) och som grisar kan ha precis som ”hästar har hästinfluensa” osv. Den finns i de flesta länder i världen och den har INTE att göra med den nya Influensan som människor drabbats av.
2009-10-29 Skydda våra grisar från Nya influensan 2009!
Till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med grisar. Kontakta din vårdcentral då vaccinationskampanjen kommit igång i ditt område. Socialstyrelsen kommer att gå ut med en upplysning till alla landsting om att ni som arbetar med grisar har blivit uppmanade att vaccinera er så snart tillfälle ges. Din vaccinering är det bästa skyddet för grisarna.
2009-10-26 Copa Cogeca gris 14-15 oktober 2009
Margareta Åberg Andersson rapporterar från ett internationellt möte om grisproduktionen. Mötet hölls den 14-15 oktober 2009 av Copa Cogeca.
2009-10-21 A(H1N1) nya influensan 2009 konstaterad på grisar i Norge
I Norge har den nya influensan A(H1N1) 2009 konstaterats i 14 besättningar i olika delar i landet. Fler besättningar undersöks för närvarande och man räknar med att antalet smittade gårdar kommer att öka. För svensk del har inga fall på gris ännu konstaterats men provtagningar utförs kontinuerligt vid misstanke om smitta.
2009-10-21 Influensainformation 2009 10 20
Information från LRF och Sveriges Grisföretagare, 2009 10 20. Hur ska du som grisföretagare agera med tanke på influensan. Vilka risker finns för dig och dina grisar. Ta del av LRF och Sveriges Grisföretagares uppdaterade information.
2009-10-21 OU rör på sig
Just nu händer det mycket inom den offentliga upphandlingen (OU). Många engagerar sig. Några av tvång och för att arbetet så kräver. Andra av fri vilja eller rent av ilska.
2009-09-25 Vilka krav kan offentliga upphandlare ställa?
På Miljöstyrningsrådets (MSR) hemsida finns information om vilka krav som offentliga upphandlare kan ställa kring till exempel miljö, närproducerat och svensk djurskyddslagstiftning. Nedanstående frågeställning är hämtad från denna hemsida (länk till MSR nedan).
2009-09-18 Information till grisproducenter om influensa A(H1N1) nya influensan 2009
Hur ska du som grisföretagare agera med tanke på influensan. Vilka risker finns för dig och dina grisar. Ta del av LRF och Sveriges Grisföretagares uppdaterade information.
2009-09-16 Påverka din kommun
Genom att lämna in ett medborgarförslag till din kommun, kan du påverka den offentliga upphandlingen på din hemort. Här visas ett exempel på hur detta kan gå till.
2009-08-28 Svensk djurskyddslag vid livsmedelsupphandling i Laholm
Livsmedel i offentlig upphandling i Laholms kommun ska vara procerad enligt svensk djurskydds- och miljölagstiftning. Det beslutade kommunens servicenämnd den 26 augusti 2009.
2009-08-27 Fosforsvar från Jordbruksverket
I samband med Jordbruksverkets utredning om stallgödselspridning skickade Sveriges Grisföretagare en skrivelse till Jordbruksverket. Myndigheten har i juli 2009 besvarat skrivelsen. Jordbruksverket skriver bland annat följande i sitt svar: "... I jordar med högt P-AL tal är en minskning av jordens fosforinnehåll önskvärt men sannolikt är det mer effektivt att anpassa spridningstekniken och tidpunkten samt ...
2009-08-27 Det ÄR skillnad på att vara gris i Sverige eller på annat håll
I Svensk Gris med knorr presenteras en tabell över djurskyddet i Sverige, Danmark, EU och för den så kallade Englandsgrisen vilken produceras i Danmark.
2009-08-16 Löderups Gris visar nya stallbyggen
Löderups Gris visar nya stallbyggen visar sin pågående nybyggnation av svinstallar för 336 suggor integrerad produktion med serostatus på Södergård i Löderup måndagen den 24 augusti 2009.
2009-07-24 Information till grisproducenter om influensa A(H1N1) (f.d. svininfluensa)
Som grisproducent kan du komma att få frågor om influensa A(H1N1), dels på grund av det envisa namnet (”svininfluensa”), dels för att grisar kan smittas. Här följer information som "Frågor och Svar". Bland annat om hur du ska skydda dig själv och dina grisar. (23 juli/3 aug 2009)
2009-07-22 TV om Laholms upphandling av mat
Nyhetsprogrammet Aktuellt i TV 2 uppmärksammade den 19 juli 2009 upphandlingen av mat i Laholms kommun. I inslaget berättade grisföretagaren Per Karlsson om det orimliga i att stat, kommun och landsting köper in mat som inte är producerad enligt svensk djurskyddslag. Laholms kommun tycks ha förstått problematiken.
2009-07-06 Smärtlindring ett första steg
Sveriges Grisföretagare har under senaste året tillsammans med LRF och Svenska Djurhälsovården noggrant utrett kastrationsfrågan. Vi ser smärtlindring som ett första steg mot en lösning av problematiken och Svenska Djurhälsovården kommer att tillsammans med SLU att genomföra försök på metoden. Sveriges Grisföretagare ser dock positivt på Veterinär Erik Lindahls initiativ med smärtlindring. Vi vill producera grisar på minst samma djuromsorgsnivå som våra konkurrenter.
2009-06-26 Gudmundsgården – Årets Grisföretagare 2009
Årets Grisföretagare 2009 är Ralf och Sabine Tebaay på halländska Gudmundsgården. Med en årlig slakt av 1 300 grisar och i butiken 60 egna ekologiska produkter inom kött och chark vinner de ständigt fler konsumenters förtroende. Försäljning sker i gårdsbutiken på Gudmundsgården, i en butik i Halmstad och på torget i Varberg.
2009-06-26 Årets Medarbetare Theresa Salwén
Theresa Salwén tilldelades priset Årets Medarbetare 2009 vid stämman för Sveriges Grisföretagare i Karlstad. Bakom priset står Sveriges Grisföretagare och tidningen Svensk Gris med knorr.
2009-06-16 Spännande årsstämma med Sveriges Grisföretagare
I dag den 16 juni 2009 inleder Sveriges Grisföretagare sin tvådagsstämma i Karlstad. Den senaste tidens uppmärksamhet kring de olika djurskyddslagstiftningarna mellan Sverige och Danmark samt övriga EU har visat på stora skillnader för grisarnas välfärd. Svenska grisar är frigående med tillgång till halm och med knorr på svansen. Debatten har visat på vikten av att behålla och vidareutveckla svensk grisproduktion till nytta för den svenska konsumenten.
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nästa sida »