Publicerad 2021-05-21

Vi har argumenten

Svenska produkter har ett högt förtroende hos svenska konsumenter. I nya undersökningar som görs av YouGov på uppdrag av Svenskt Kött veckovis, undersöker man bland annat förtroendet för svensk djurhållning per djurslag hos gris, nöt, lamm och kyckling. Förtroendet generellt för svenska djurbönder är över 60 procent. Det som är tydligt i dag är att konsumenten väldigt snabbt ändrar sig, så det kan bli tvära kast i opinionsmätningarna. Ett resultat är ändå stabilt och det är att förtroendet, inte förvånande, är lägst i storstäderna och hos unga vuxna utan barn, medan det är högst på mindre orter eller landsbygd samt i familjer med barn.

Tittar man bara på förtroendet för djurhållning av gris i Sverige så ligger siffran på drygt 44 procent. För kyckling är siffran dryga 30 procent. Alltså ett väldigt bra exempel på att samband mellan konsumtion och förtroende egentligen är lågt. Program som Uppdrag granskning och andra mediala påtryckningar påverkar oss negativt på kort sikt. Men om vi ska se till den största utmaningen så är det att vi får en allt mer ökande konkurrens på marknaden av olika protein­alternativ. Allt fler slåss om samma konsumenter.

Så vad kan vi göra? Vi behöver bli betydligt bättre på att marknadsföra våra produkter utifrån de värderingar och det beteende som råder bland dagens konsumenter. Klimatsmart, gott, enkelt, nyttigt - vi har argumenten. Det finns även mål att nå en ökad ekologisk odling och då behövs verkligen djuren och deras gödsel. Fler behöver förstå hur helheten hänger ihop när mat produceras. Jag tänker att anledningen till att förtroendet för djurbönderna är högre på landet inte är en slump. Man vet helt enkelt mer om hur maten produceras när man är närmare landsbygden.

Påtryckningar för en bättre djurvälfärd ökar inom EU men även i Sverige. Vi har som bekant en betydligt strängare djurskyddslag i Sverige jämfört med övriga EU. Vi har en god djuromsorg och ett smittskyddsläge som uppmärksammas och som vi kan vara stolta över.

Samtidigt ser vi i statistik från länsstyrelsernas djurskyddskontroller att antalet brister vid kontroll tenderar att öka. Här vill Jordbruksverket tillsammans med näringen för alla olika djurslag jobba för en positiv utveckling och förflyttning. Att vi ser en ökning i antal brister kan bero på att kontrollen har förändrats, att produktionen har förändrats eller både och. Oavsett vad som är problemet så måste det diskuteras för att skapa en trygghet för oss producenter att faktiskt veta vad som krävs, att det finns en tydlig vägledning och att likvärdiga bedömningar görs i hela landet.

Ökad konkurrens på marknaden, osäker kontroll och granskning gynnar inte utvecklingen av vår bransch. Vi ser exempelvis att återinvesteringen, speciellt i slaktsvinsstallar under lång tid varit alltför låg. Investeringsvilja är beroende av lönsamhet i förhållande till risk och arbetsinsats. Dagens slaktsvinsbox har inte förändrats nämnvärt över tid och för utveckling behövs erfarenhet från de nyare system som finns. Framtidens slaktsvinsbox ska klara kraven för den ”svenska modellen”, vara ”konsumentvänlig”, lättskött, konkurrenskraftig och lönsam. En box, som tillsammans med allt annat bra vår gris står för, bidrar till att göra vår svenska gris till det självklara valet i en hårdare konkurrens.

 

Jeanette Elander
Ordförande Sveriges Grisföretagare