Publicerad 2017-06-22

Lönsamhet och djurvälfärd går hand i hand

När vi kommer in i debatten som handlar om djurproduktion och svensk djurvälfärd kommer det nästan alltid upp ett missnöje, med att vi från näringen bara vill tjäna pengar. Jag vill tydligt påpeka att en god lönsamhet är en av de viktigaste nycklarna till en god djurvälfärd. Utan god lönsamhet skulle det inte ske några investeringar i nya stallar, som ger möjlighet till ny teknik när det exempelvis gäller ventilation, utfodring och arbetsmiljö. I dag finns det nya inhysningssystem för våra grisar som ger en bättre djurvälfärd.

Vi har en del nybyggnation i Sverige i dag, men takten måste öka ordentligt för att kompensera för de år då vi stod helt utan nyinvesteringar. Jag kan inte se någon produktion inom livsmedelssektorn som inte är beroende utav god lönsamhet och tillväxt för att utvecklas och förbättras. Jag skrev en ledare för några år sedan om att det är först när hela kedjan från gård till bord tjänar pengar som vi får en tillväxt branschen. Jag står fortfarande fast vid detta - skall vi få en tillväxt måste det finnas kunder som vill köpa våra produkter. Därför krävs det också lönsamhet för att få fram nya produkter till en växande marknad.

Sverige ligger i dag i framkant vad det gäller djurskydd som dessutom sträcker sig över EU-direktivet, samtidigt som man jobbar inom EU för att uppfylla direktivet. Sveriges Grisföretagare vill inte att svensk grisproduktion ska stanna upp utan att fortsätta utvecklas till det bättre.

Med detta sagt vill jag passa på att tacka Hallands Grisföretagare för en väl arrangerad stämma med god mat och härlig stämning i Tylösand. Jag vill även rikta ett stort tack till våra medlemmar som ger mig och styrelsen förtroende att företräda grisnäringen i aktuella frågor ett år till. Ett kvitto på att vi gör rätt saker i styrelsen i vårt vardagliga arbete, är att vi i dag procentuellt sett har ökat våra medlemsantal, vilket ger oss styrka att driva frågor framåt som underlättar vårt företagande.

Med dessa ord vill jag och styrelsen önska er en trevlig sommar!

 

Ingmar Olsson
Ordförande Sveriges Grisföretagare