Publicerad 2013-01-04
Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert
Fortsatt stilla på den svenska marknaden, inget ovanligt för denna årstiden att prisbilden ligger högre än normalt men lönsamheten pressas av foderpriserna. Dom som har haft is i magen och inte varit för tidiga på att teckna nya avtal verkar ha dragit det längsta strået denna gång, men prisbilden ligger generellt högt. Kina har backat på en del storbeställningar av sojan, senast idag blev det 350 000 ton soja tillbakaköpt, det är det låga priset på vegetabiliska oljor som påverkar sojaanvändningen i Kina. Vad detta kommer att göra för de svenska foderpriset är förtidigt att säga, man kan bara hoppas på att det är i positiv riktning för oss grisföretagare. Tyskland har både upp och nergångar i marknaden men den långsiktiga trenden är klart uppåt. DanAvel håller på att certifiera sig ISO 9001:2008 detta görs för att kvalitetssäkra sin verksamhet, vi kommer att se mer och mer certifieringar inom den gröna näringen de närmsta åren och allt handlar om kvalitetssäkring på den produkten som produceras av respektive företag och det är efterfrågat. Danish Crown har nu efter några fallande år av produktionen i Danmark bestämt sig för att hjälpa sina ägare med nya investeringar, deras mål är att öka antalet grisar med 10 000 per vecka eller 52 000 per år som skall gå till slakt. Om jag har förstått det rätt så är målet att dessa grisar skall födas, födas upp och slaktas i Danmark. Man kan alltid ha synpunkter på denna typ av investeringshjälp med tanke på att alla är med och betalar men ibland måste man kanske vara realistisk och drastisk för att få igång en ny effektiv produktion. En generell stor prishöjning kan ha tillföljd att mycket av det gamla ineffektiva stannar kvar och då är det svårt att få helheten lönsam, det hade varit kul med lite respons och debatt i denna fråga. Vad krävs för att vända ett sjunkande skepp på kortast tid?