Publicerad 2013-01-04

Med anledning av att EU-reglerna om betongspaltgolv träder ikraft fullt ut den 1 januari 2013, skickade Jordbruksverket den 15 mars i år ut ett meddelande om vägledning till samtliga länsstyrelser (Dnr: 31-2750/12). Denna vägledning handlade om hur bestämmelserna om betongspaltgolv för grisar bör tillämpas vid den offentliga kontrollen. Jordbruksverket lämnar nu kompletterande vägledning om detta. Samtidigt lämnar Jordbruksverket ytterligare vägledning om areor och minsta sidor i boxar för grupphållna suggor och gyltor efter betäckning. Detta eftersom även regler om detta kommer att träda i kraft fullt ut den 1 januari 2013.

Vägledning från Jordbruksverket till Länsstyrelserna