Publicerad 2012-12-09
Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert
Priserna på griskött i Europa är pressat, en del länder som Tyskland och Holland har haft sänkningar medan andra länder som Danmark har höjt avräkningspriset. Sverige ligger i stort sätt på oförändrat avräkningspris. Trots en oviss tid och med fortsatt höga foderpriser ser många länder på en positiv prisutvecklig på griskött de närmsta åren.  Den slutsatsen gör jag även av den svenska marknaden. På en griskongress i Berlin för några veckor sedan trodde många experter på en sänkning av foderpriset med upp till 20%. Det är bara sojan som kommer att ha en brist situation det närmsta halvåret fram tills nya skördar kommer in. När sänkningarna kommer att slå igenom för våran del är svårt att säga, troligen under kvartal två 2013. Balansen på griskött i här hemma verkar vara bra, det är idag en stor efterfråga på de svenska köttet och kommer troligen vara det ett tag. Är det så att vi behöver 2.5-3 miljoner svenska grisar för att hålla en bra balans på hemma marknaden så börjar det bli dags att bygga så att vi inte riskerar att komma under den kritiska gräns när allt rasar väldigt fort.  De sista veckorna har jag blivit kontaktad av inte mindre än sex stycken lantbrukare som är mitt uppe tillståndsarbete och annat för att utveckla sin grisproduktion, detta glädjer mig oerhört mycket.