Publicerad 2012-11-12
Medlemsregister och medlemsfakturering 2013
·        Meddela gärna förändringar i kontaktuppgifter så att vi har ett så uppdaterat register som möjligt. Det är troligen många som bytt mailadresser eftersom lrf adresserna på tele2 upphört.
·        Meddela också ändrade faktureringsunderlag före årsskiftet, gäller både omfattning på produktionen och ändrade medarbetarprenumerationer.
·        Avgång ur föreningen sker vid årsskifte och uppsägning ska vara gjord minst 1 månad före årsskiftet för att gälla från närmaste årsskifte. Efter stadgeändringen på stämman 2012 ska den göras skriftligen. Blankett finns på hemsidan