Publicerad 2012-10-23
Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert
Det händer inte mycket på den svenska grismarknaden. På många håll Europa har priserna gått upp, Tyskland höjde sitt pris på en 28 kilos gris anledningen är den stora utslaktningen av suggor som har ökat markant sedan juli i år fram tills idag. I USA där produktionen har minska över hela sommaren ser man en klar risk för brist på griskött 2013 vilket troligen kommer att hålla priserna på en hög nivå både i och utanför Europa. Övergångslagret på majs i USA skrevs ner med 3,5 miljoner ton och vetet med 4,7 miljoner ton. I Europa skrevs majsen också ner med 3,5 miljoner ton och vete med 1,7 miljoner ton. Detta har fått priserna att fortsätta upp, sojan följde utan att  ha någon anledning efter. USDA uppger att om man bryter ner grisköttet per capita så är nivån den lägsta sedan 1975.