Publicerad 2012-09-27
Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert
Det sker fortfarande inga större förändringar på den svenska grismarknaden, i Europa som har haft kraftiga höjningar i många länder börjar prisuppgången stanna av. Positivt är att suggslakten har ökat drastiskt även på många håll i Europa, Kina och USA har haft en sjunkande produktion några månader men nu börjar det även att synas i Europa. Detta kommer troligen att hålla efterfrågan på griskött uppe vilket kommer synas i prisbilden. Sojan och majsen sjönk kraftigt i veckan beroende på en avtagande efterfråga från Kina samt att avkastningsnivån inte blev så katastrofal som många hade väntat sig i dom områdena som har drabbats av extrema väderförhållanden. I Argentina tror man att majsskörden kommer att ligga på rekordnivåer inför årets skörd. Det finns många positiva faktorer i våran omvärld som talar för att det inte kommer att bli så kraftiga höjningar på foderpriset som många befarar.