Publicerad 2012-08-29
Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert
Fortsatt mycket tufft in den svenska grisbranschen, tros att avräkningspriserna ligger på en hög nivå historiskt sätt, så är det långt ifrån tillräckligt för att täcka upp den skenande foderkostnaden. I Europa har vi sett höjda noteringar på många håll de sista   veckorna , det är troligen väderfaktorn som har gjort att konsumtionen har ökat. Tyskland har för första gången på sju år rapporterat om en minskning i grisslakten, minskningen är ca 1% på årets första sex månader. Samtidigt som både gris och nötkött minskar i Tyskland ökar fjäderfäköttet med nästan 2%. Skörden i de största spannmålsproducerande länderna i Europa går mot sitt slut, och man kan konstatera att skördenivån ligger på en bra nivå. Titta man globalt, så är det tyvärr en svag tröst och långt ifrån tillräckligt för att täcka upp skördeförlusterna i USA och Ryssland. Kvantiteten i Europa är bra men kvalitén är sämre mycket spannmål klassas som foder, detta kan hålla igen foderpriserna något men oron stor för att tillgången på fodervete skall minska drastiskt och driva upp priserna. Sojan kostade ca 3,15 kr/kg augusti 2011 och idag är den uppe i nästan 5 kr/kg. I USA har man idag rekordstort lager på griskött för årstiden och de senaste årens goda ekonomi i grisbranschen har ökat produktionen väsäntligt, som idag troligen har nått toppen för denna period. Man har redan börjar se en minskning i produktionen och det är främst de stora som drar ner på antalet djur. Problematiken på våran hemmaplan går egentligen bara att lösa på ett sätt och det är att låta konsumenten betala vad det kostar att producera vårat griskött. Denna fråga och en del andra produktionsfrågor ligger högst på dagordningen.