Publicerad 2012-08-12
Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert
Priset på griskött ligger stabilt på de flesta håll i Europa, historiskt är dessa priser höga, och hade det inte varit för de rusande råvarupriserna som används till foder så hade läget varit bra. Igår gick samtliga priser upp rejält på råvarubörserna. I USA bedömer man att majslagren kommer att sjunka med 11,5 miljoner ton till totalt 122,6 miljoner ton. Vete har också skrivits ner och det är på grund av Ryssland, där man räknar med 6 miljoner ton mindre än i fjol. Även sojan i USA bedöms minska med 10 miljoner ton jämfört med året innan. I Europa så försenar regn skörden, både Tyskland och England rapporterar svåra skördeförhållanden och dålig kvalité. Vi behöver få upp priset på vårat kött för att kunna hitta en rimlig lönsamhet i våran produktion med dagens foderpris. Hur foderpriserna kommer att se ut i höst är för tidigt att säga men att de har en uppåtgående riktning och förväntan råder det inget tvivel om. Någon form av foderprisindex borde finnas och välkomnas både av slakten och handeln. Kan bagaren plocka ut mer för sitt bakade bröd, så borde vi kunna blocka ut mer för vårat producerade kött.