Publicerad 2012-07-19
Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert
I Europa har smågrispriset haft en nedåtgående riktning den gångna veckan, i Danmark är grisen ner i deras normalpris som ligger runt 350-400 DKK. Både Tyskland och Danmark bedömer att det är de dåliga vädret i Europa som håller marknaden i koppel. Det uttrycks  dock ingen oro för att priserna skall fortsätta falla, vilket man får se som positivt. Den svenska Importen av griskött har minskat de senaste månaderna tyvärr har även exporten minskat. Under april månad importerade vi ca 6 550 ton medan mars månad låg på ca 7 000 ton, exporten låg i april på 1 350 ton medan i mars på 1 700 ton. På våra råvarumarknader så är det idag på gränsen till prisrally på både spannmålen samt sojan och majsen, detta gör fodermarknaden ganska osäker och tråkig att titta på, att fodret kommer att gå upp i de närmaste kan vi vara rätt så säkra på men med hur mycket är svårt att säga. Många tror att foderpriserna kommer att ligga på dessa nivåer ett bra tag, jag är av en annan uppfattning och tror att dom kommer ha en sjunkande trend till hösten och framöver.