Publicerad 2012-07-03

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Dåligt väder håller marknaden lugn runt om i Europa, små förändringar rapporteras på smågrispriset. I Danmark bedömer man att utbudet på slaktgrisdar kommer att sjunka de närmsta månaderna, vilket troligen kommer att hålla priset på en stabil nivå. Spannmålen rapporteras, ha stigit kraftigt i Europa på grund av mellanvästerns stora värmebölja. Man bedömer att detta kommer påverka majs och sojaskörden märkbart. Vi har all hör talas om the ”dog whisperer” eller ”horse  whisperer” nu har man även hittat en ”pig whisperer” vid namn Kees Scheepens som åker runt och hjälper europeiska grisföretagare med olika problem. Han säger sig ha 26 års erfarenhet men har inte blivit tagen på allvar förrän på senare år. Detta kan säkert ha en positiv effekt om man bara tror på det.