Publicerad 2012-06-05

EU-kommissionen har gett suggpengen grönt ljus

Sveriges Grisföretagares ordförande Ingemar Olsson har precis fått positivt besked från EU-kommissionen om suggpengen. De sätter inga käppar i hjulet.

Angående den förvirring om suggpengen som rått det senaste dygnet vill Sveriges Grisföretagare förtydliga att Jordbruksverkets uttalande om att plocka bort merparten av miljöersättningarna bara är ett utspel från myndigheten. De vill visa hur svårt det är för myndigheten att infria regeringens krav på regelförenklingar.

Sveriges Grisföretagare ser ingen anledning att oroas av utspelet, som inte är politiskt förankrat.