Publicerad 2012-05-14
Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert
Det råder inget optimalt grillväder i Europa, både i Tyskland och Holland har priserna gått ner något, danskarna ligger oförändrat medan den svenska marknaden höjer priserna. Det var bara en vecka sedan som tyskland förvänta sig höjning, men på grund av vädret har detta uteblivit. I Sverige beror de senaste höjningarna trolige tyvärr på att det råder en brist på råvara. En brist på råvaran i ett litet land som Sverige är inte positivt på lång sikt, man kan inte låta bli att komma in på ämnet ”konkurrens på lika villkor” när en marknad ser ut som den gör hos oss idag. FAO köttprisindex visar den gångna veckan nytt rekord, det tyder då på att aldrig för har priserna på kött varit så höga som dom är just nu. I dom länderna i Europa där grisproduktionen knäar ställer man sig givet vis frågan varför inte rispriset i Europa rusar i höjden. Gynnsam nederbörd i Västeuropa  sänker priserna på foderspannmål medan soja forsätter upp, att se några prissänkningar på foder av betydelse är svårt inom en närmsta tiden. Fodermarknaden har överraskat många när man bara för 6 månader sedan bedömde att  foderpriserna skulle gå ner