Publicerad 2012-04-29

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Mycket små förändringar på den Svenska marknaden lika så på den europeiska, endast små justeringar på avräkningspriser är att vänta. Det kommer rapporter från kinesiska myndigheter, att man skall börja lagra in griskött för att stabilisera marknaden. Detta kan kortsiktigt vara positivt, men långsiktigt negativt beroende på hur stora volymer som kommer att frysas in. Kineserna hävdar idag att tillgången överstiger efterfrågan och det kommer att vara så ett tag framöver. Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome (PRRS) härjar vilt i Vietnamn idag, med stora problem och kostnader som följd. Man har gjort stora insatser på att försöka stoppa spridningen men har ej lyckats. Vad detta kommer att få för konsekvenser har man inga uppfattning om idag. Som jag har gjort innan, vill jag påminna om att anmäla Er till Sveriges Grisföretagares stämma i Örebro.