Publicerad 2012-04-13

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Det är  lugnt på grismarknaden i världen, det sker endast små förändringar på vissa håll. På grunda av mycket spekulationer på den amerikanska marknaden  så drar en del slutsatsen att priserna kommer att vara nedåtgående den närmsta tiden. Sojan har gått upp ordentligt nu innan påsk och det är den amerikanska exportmarknaden som driver upp priserna, även foderspannmålen har  gått upp den sista tiden, anledningen till dessa uppgångar av foderspannmål är troligen att man har gjort nya bedömningar och skrivit om vissa stora spannmålslager. Ryssland producerade 838,000 ton griskött 2010 och ökade med 13 % till 940,000 ton 2011 nu inför 2012 verkar kurvan ha planat ut lite. Glöm inte att anmäla er till årets stämma den 3-5 juni i Örebro, eventuella motioner skall vara inlämnade senast den 15 april 2012.