Publicerad 2008-06-16

 Hej 

Här kommer en sammanfattning från IMPA-mötet i Rotterdam som hölls den 25-27 juni maj 2008


Totalt så är produktionsminskningen -1.5% (mest i öst) och man tror att minskningen kommer att ligga på -3-4% under 2008.
 
Holland: Som var värdland denna gång, producerar 22 miljoner grisar  (varav 14 milj slaktas i Holland på 19 slakterier där Vion är störst med 65% markandsandelar). Har ökad sin produktion med 4 %under 2007 och kommer att öka med ca 1,2% under 2008.
Ca 8000 grisföretagare finns Man exporterar ca 5 miloner smågrisar till i huvudsakligen till Tyskland och Spanien Konumtionen har minskat till 40 kg /capita från 44 kg.
Man tror på ett avräkningspris till hösten på 1.8 -2 EU.
Totalt finn det 1000 miloner ton  infryst griskött (not Sveriges totala konsumtion är 325 tusen ton).
 
 Danmark: Man kommenterade den minskande populationen med att många grisgårdar byter ägare och då passar man på att sanera och byta besättning. Minskningen på 10-12% kan halveras var hans kommentar.  DK  tror på en fortsatt expansiv dansk grisproduktion med stabil export av smågrisar till Tyskland. Prishöjningar kommer att dröja pga de har en hård konkurrens från USA med en svag dollar. Han tror att det går upp 2 gånger 20 öre under juni. Tom augusti kommer priset att stiga maximalt med 1 DKK per kg från dagens nivå var  Danskarna producerer 25,7 miljoner grisa.
  
 England : Man ser positivt på utvecklingen av deras grisproduktion, plus 5 % och man har återhämtat sig från Mul-och klövsjukan. De tror på en snabb prisuppgång.  
 
 Frankrike: De var ganska pessimistiska, speciellt i Bretagne där producenterna är väldigt specialiserade med liten areal per gård, 40 ha i genomsnitt. Foderkostnaderan har ökat med 50%  Förväntad produktionsminskning är 5%. De har ett lågt pris idag ca 1,20 Euro/kg och förväntar sig en kraftig ökning av priset under hösten. Konsumtionen har stigit med ca 1,1%
 
Tyskland: Importen av smågrisar är stor både ifrån Holland och Danmark. De pressar bönderna till att öka slaktvikterna , som minskat sina slaktvikter pga av den höga foderkostnaden, men Tyska slakterier vill ha slaktvikter runt 93 kg Produktionskostnaden, pga höga slaktvikter, är idag ca 1,90-2,00 Euro per kg att jämföra mot DK på 1,70. Tillförseln av gris kommer sannolikt vara något större än tidigare prognoser och de tror att priset hamnar på en nivå omkring 1,60 Euro under Q3 och 1,55 under Q4. Produktionen är upp 4% hitintills i år. Producerar 52 miljoner grisar.
 
Österrike: Många stänger och renoverera sina stallar I bästa fall en stabilproduktion pga av rationaliseringar i storlek (47 000 grisbönder producerar 3.1 miljoner grisar).
 
Ungern: Minskar med 11 % Har idag 3.6 miljoner grisar.
 
Sverige: Under 2007 hade vi en produktionsökning med 0.4% och konsumtionen ökade med 2 %Statistik från Scan- slakterierna (ca 65% av marknaden) redovisade  med att vi har en minskning tom april 2008 jämfört med samma tid 2007 med ca 4 %. Semineringar med -7 %.
 

Kastrering
Holland kommer att från 2009 endast sälja grisar färska i butik som kastrerats med bedövning (Co2-box) Man har ännu inte testat i fält och det har uppstått em del diskussioner vem som ska betala merkostnaden. Immunokastrering ser man fortfarnade inte som ett alternativ pga av kostnaden och arbetsinsatsen och det sas att vissa större handelskedjor stoppat immunokastrerade grisar i butik (detta kan vara bara rykten så det kan jag ej verifiera).

En del av deltagarna trodde att kastrering kommer att förbjudas i EU så småningom vare sig de bedövats eller ej , och man ansåg att man skulle satsa på att genetiskt lösa problemet. Vissa av deltagarländerna hade inga som helst problem i ämnet gentemot konsument osv (TY Spanien)
 
Den stora frågan var dock ...
Den stora frågan var dock de höga foderpriserna även om många ansåg att vi nått högsta pris och att priserna var på väg ner vilket också visades av en stor foderindustri. Det stora problemet är nolltolerans på GMO-grödor. Det måste till ett beslut om en toleransnivå om 0.5-0.6% Om ej så kommer vi inte kunna importera ngn soja vilken gör den dystra prognosen om ett produktionstapp i EU med 40 % på grisköttproduktionen. En vädjan sändes till alla deltagare att påverka politiker i sina hemland att bejaka att ta bort nolltoleransen
 
Man tror inte på köttmjöl
Angående köttmjölsinblandning till grisar så ser man ingen möjlighet till att detta kan bli realitet då man har stor respekt för konsumentreaktionerna (speciellt England)
 
Studiebesök
Mötet avsluades med studiebesök hos en Holländsk grisuppfödare, som hade 800 suggor och producerade närmare 30 smågrisar/år. Suggorna gick i lösdrift med transponderutfodring och all gick i samma flock, därav inga rangordningslagsmål. Avänjningen var på 3 veckor, grisningsboxen i princip helspalt, men avvänjningsgrisrna gick boxar liknande våra. Dock inget strö (han ansåg att det blev för mycket jobb.  Han stora problem/kostnad var att det kostade 25 EU /kubikmeter gödsel för att bli av med den. Detta är i realiteten ca  1kr/kg på slaktgrisen!!!!
/
Maggan