Publicerad 2006-08-28

GRISUPPROR - Konsumenterna drabbas....

Arga grisuppfödare skickar nu grisarna till Tyskland i protest mot de, i jämförelse med övriga EU-länderna, extremt låga priserna till uppfödarna.

Upproret startade i Halland och har nu spridit sig till Skåne, Västergötland och Östergötland. Ilskan riktar sig mot slaktindustrin och detaljhandeln med ICA i spetsen som inte erbjuder konkurrenskraftiga priser. En tysk grisuppfödare får i dagsläget 20-25% bättre betalt än den svenske uppfödaren. Nedan som pdf-fil finns en EU-jämförelse från tyska ISN. Svenska grisuppfödare får sämst betalt i EU trots höga mervärden i form av god djuromsorg, salmonellafrihet mm.

Sveriges Grisproducenter kräver i ett första steg att avräkningspriserna höjs till ett EU-genomsnitt, vilket innebär en höjning på drygt 1 krona per kilo. I nästa steg måste grisuppfödarna dessutom ha ersättning för de mervärden vi skapar. Detta innebär ytterligare 1-1,5 kr/kg.

Leveranser av grisar till Tyskland är igång och betydligt fler är på väg. Grisuppfödarna skadar sina egna slakterier men ser detta som en sista desperat möjlighet att få upp priset. C:a 80% av svensk produktion ligger i områden så att man med lätthet kan leverera till Tyskland. Planering för att tömma Sydsverige på grisar pågår och vi räknar med kraftigt ökade leveranser till Tyskland. Svensk grisproduktion har minskat med 6,1% 2005 och beräknas minska med 5% i år.

Detaljhandelns enorma fokusering på lågpris drabbar leverantörerna, genom dåliga ekonomiska villkor. Marknaden fungerar inte och vi förundras över att inte Konkurrensverket analyserar den oligopolliknande detaljhandeln. Trots stor brist på marknaden tillåter handeln inga prishöjningar. Marknaden kommer nu att få känna av att det blir ännu större brist av svenskt griskött.

Konsumenten blir i detta fall lidande genom att bristen på svenskt griskött kommer att bli mycket större. Vi kan bara beklaga att konsumenten blir drabbad men detta är nödvändigt och tyvärr oundvikligt.

Styrelsen för Sveriges Grisproducenter

Lars Hultström
Fors Säteri
641 97 Katrineholm
Tel: 0150-700 55
Mobil: 0708-702 551