Publicerad 2006-06-15

Inspiratören Bosse Johansson utsedd till Årets Grisföretagare

Grisproducenten Bo Johansson, Götene, utsågs vid Sveriges Grisproducenters årsstämma den 15 juni till Årets Grisföretagare. I motiveringen sägs att Bo är en engagerad entreprenör och en stor inspiratör. Den som besökt Bo hemma på gården Svenstorp vet att detta stämmer bra.

- Jag är hedrad av priset. Det finns så många grisproducenter som har byggt upp så fina företag. Jag känner mig ödmjuk och uppriktigt väldigt glad att jag har fått priset Årets Grisföretagare.
Det sa Bo Johansson när han tog emot utmärkelsen vid stämman i Vadstena 2006.
Bo Johansson tog över föräldragården Svenstorp utanför Götene 1979, vid 22 års ålder. Det gör att han varit med om nära trettio års snabb utveckling inom lantbruket och just ordet utveckling, liksom orden i motiveringen: entreprenör och inspiratör, passar väl in på Bo Johansson. Han tycks ständigt vara på hugget och redo att testa nya metoder, tekniker och affärsidéer inom lantbruket. Men främst är det grisarna som har fångat Bosses engagemang även om han också har många andra strängar på sin lyra.

Grisarna viktiga i företaget
- Kärnverksamheten i vårt företagande är grisproduktionen. Den har alltid varit viktig och vi har alltid tjänat pengar på grisarna, säger Bo som i dag har 240 suggor i hybridproduktion. Han säljer för närvarande årligen cirka 1 000 smågrisar och 1 000 slaktgrisar. Dessutom säljs 1 100 dräktiga gyltor, vilka i huvudsak går till de 15 besättningar som har mellangårdsavtal med Svenstorp. Bo har byggt ut sin produktion steg för steg. När han som ung man tog över Svenstorp och blev egen företagare satsade han direkt på grisar, ett fyrtiotal suggor och sedan har besättningen successivt vuxit.

1990 års jordbrukspolitiska beslut med avregleringen av det svenska lantbruket, var viktigt för Bo och alla lantbrukare.
- Det handlade om att satsa för att vinna eller trappa ner och försvinna. Vi valde att satsa och ökade till 120 suggor inhysta i Västgötamodellen, som bekant djupströ i enkla byggnader.
- 1992 blev vi hybridproducenter och 1994 visade det sig att efterfrågan låg på dräktiga gyltor och då investerade vi för att klara dessa leveranser, berättar Bo som alltid har varit marknadsinriktad. Han har också i början av 2000-talet varit med och byggt upp ytterligare en hybridbesättning tillsammans med Lars Åslund på näraliggande Kinnekulle i företaget Kinne Hybrid AB.

Affärer
Vi har flera gånger tidigare i tidningen Svensk Gris med knorr berättat om Bo Johanssons verksamhet och det har då framgått att han tänker affärsmässigt och verkligen arbetar som företagare. Så här sa Bo i en artikel i nummer 3-2001, när han beskrev tankarna bakom satsningen på Kinnekulle: 'Vår affärsidé är att bli lokal leverantör av rekryteringsdjur. Vi tror på lokala nätverk där hela produktionskedjan är väl genomtänkt'.

Att Bo under under årens lopp har varit leverantör både till förenings- och privatslakterier kan också tas som ett tecken på att han tänker affärsmässigt på sin verksamhet och han har också köpt till mark och brukar i dag 225 hektar istället för de 35 hektar som gården hade när han tog över den 1979.

Många idéer, ofta först
Den som känner Bo Johansson vet att han alltid har många idéer och många bollar i luften. En hel del blir också förverkligat. 'Inte oväntat att Bosse var först', var kommentaren från kollegor när Bo nyligen körde igång sin senaste skapelse, biogasanläggningen hemma på Svenstorp. Jag minns att Bo med entusiasm för ett antal år sedan talade med mig om #biogasens möjligheter# och sedan dess har han varit på studieresor i bland annat Tyskland för att titta på biogasanläggningar. Men den anläggning som står hemma på Svenstorp har han byggt själv tillsammans med smeden Lennart Svensson och som den entusiast Bosse är, har han planer för biogasen. Med det nystartade bolaget Götene Gårdsgas AB ska han sälja paketlösningar för enkla och driftssäkra biogasanläggningar. Bo tycker nämligen att fler bönder, inte minst grisföretagare, ska satsa på biogasen.
(Vi berättade i nr 5-2006 om Bosses biogassatsning och den artikeln finns på länken nedan).

Kretsloppstänkande
Biogasen och det som kan utvecklas med den, är dock alltjämt komplement till grisproduktionen.
Eller snarare ingår tillvaratagandet och förädlandet av gödseln i en helhet och i Bosses tänkande.
- Kretsloppstänkandet ligger mig varmt om hjärtat. Med biogasen får jag värme och el. Och mindre luktande gödsel. Med odling av raps på tio procent av vår areal kan jag med hjälp av Skeby energi som tillverkare av RME-diesel få fram egna drivmedel till traktorer, bilar och spannmålstork. Jag gillar tanken på fungerande lokalsamhällen, där onödiga transporter minimeras, säger Bo.

Grisproduktionen på Svenstorp hade kanske varit större om något av Bosses tre barn tydligt visat att man vill driva gården vidare.
- Eftersom det är osäkert om någon vill ta över kanske man, i varje fall indirekt, är lite försikig med större satsningar, säger Bo. Men inte oväntat har han ändå en del utvecklingsplaner för grisproduktionen, 'kärnverksamheten'.
- Jag är ganska liten som smågrisproducent. Troligen väljer jag att integrera mig så en viss byggnation för grisarna kan det bli, säger han.

Personalen viktig
Att företaget fungerar beror enligt Bo på hans personal.
- Personalen har betytt oerhört mycket för mig och mitt företagande. Vi är ett team som har kul ihop, säger Bo och det framgår att han tycker om att ha arbetskamrater. Han säger att han stimuleras av sin personal. Att han också stimulerar personalen, är nog ingen alltför vågad gissning. I Bosses ledarskap ingår att han deltar i de flesta arbetsmoment ute i stallarna och att han 'låg i utgödslingen' och lagade ett fel när jag ringde för att boka intervjutid med honom är ett av många bevis på detta.

Vad driver honom?
Att Bo Johansson är kraftfull, en stor optimist och besitter mycken framåtanda, råder det inget tvivel om. Vad är det då som gör att han hela tiden söker nya utmaningar? Arv och miljö, brukar svaret lyda. Bo tror att det faktum att hans far gick bort ganska tidigt har spelat en viss roll. Bo har inte haft sin far vid sin sida, de kunde inte sitta och vrida och vända på gårdens möjligheter tillsammans vid köksbordet utan Bo har fått söka kontakter och information på annat håll.
- Det stämmer. Min pappa fanns inte med så länge och kunde styra mig utan jag fick istället söka mentorer på annat håll, säger Bo och han nämner någon granne och flera kända personer i grisbranschen som har betytt väldigt mycket för honom.
- Att få så mycket tillbaka som jag till exempel fick från Erling Andersson, eldsjälen i Scan Väst, var viktigt. Hans engagemang gjorde gott i själen och sådant betyder mycket när man är ung. Detta för att nämna ett exempel på personer som har stöttat mig, säger Bo.

Med tiden har också Bo kommit att engagera sig som förtroendeman. Till exempel i Quality Genetics och i tidigare Farmek. Han gjorde också ett mycket uppskattat jobb under några år som ordförande för Skaraborgs Grisproducenter. Bo har också en del engagemang utanför lantbruket. Han är exempelvis ordförande för ett installationsföretag med 240 anställda.
- Det är ett expansivt företag inom data och installation som ger mig mycket stimulans, säger Bo.

En böjelse
Att köra Corvette tillsammans med hustru Britt är också något som Bo gillar.
- Man kan väl säga att jag har en böjelse för amerikanska sportbilar. Men att vara med i dessa kretsar handlar även om att träffa andra människor. Människor som inte alls jobbar med jordbruk, det är också kul, säger Bo Johansson.