Publicerad 2008-06-10

Gotlands Grisföretagare

(Arrangör årsstämma för Sveriges Grisföretagare år 2004)

Ordförande Mats Bondesson, Dune Dalhem 40, 622 56 Salhem, 0498-38140
E-post: mats.bondeson@telia.com

Sekreterare Johan Edberg, Skoge Kruse 430, 623 44 Klintehamn, Tel 070-4175708.
E-post: edberg.sproge@telia.com

Kassör:
Maria Malmström
Västergarn Mafrids 780
62230 Gotlands Tofta Västergarn

070-208 97 60
maria.malmstrom@griskonsult.se