Här finner ni information om hur vi arbetar med den nya lagstiftningen i EU (GDPR).

LEDAREN

Nu har Sveriges Grisföretagare haft sin årsstämma. En stämma som visade på stort intresse och engagemang hos fullmäktige, vilket stimulerar det fortsatta styrelsearbetet och ger energi.
» Läs mer
Aktuellt

Välkommen som medlem på digital stämma!

2021-05-23

På programmet: • Europaparlamentariker Emma Wiesner (C), som även agerar ordförande under stämman, berättar kort om sitt arbete i Bryssel. • Redovisning av resultaten från den medlemsundersökning som Identx gjort på uppdrag av SGF under våren. • Sedvanliga stämmoförhandlingar. Mer info om anmälan hittar du på sverigesgrisforetagare.se. Anmäl dig senast 31/5! Varmt välkomna önskar styrelsen i Sveriges Grisföretagare!

Uppdaterad och utökad livscykelanalys av svensk grisproduktion

2021-02-08

Projektet har identifierat vad förbättrade produktionsresultat och användning av biprodukter till foder betyder för miljö- och klimatprestanda för svensk gris. Projektet har också tydliggjort betydelsen av en god djurhälsa för klimatavtrycket.

Stämmoprotokoll 2020

2020-11-19

Nu finns stämmoprotokollet från 2020 års stämma upplagt under medlemssidor/årsstämmor!

Ny Broschyr - För en stark grisnäring

2020-11-19

Läs mer »